Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
A+ R A-

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 32

Πολλούς ανθρώπους χαρακτηρίζομεν ως αχρήστους, διότι έχομεν την αξίωσιν

να κανονίζωμεν ημείς την χρησιμότητά των

Δημήτριος Καμπούρογλου (1852 – 1942) μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Για μία ακόμα χρονιά βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσής των εργαζόμενων στην Τράπεζα. Προφανώς απαιτούμε την αμερόληπτη - αντικειμενική προσέγγιση των αξιολογητών και την ακέραιη - εποικοδομητική καταγραφή των σχολίων και παρατηρήσεων τους προκειμένου να επηρεάσουν θετικά και να βελτιώσουν την επαγγελματική συμπεριφορά των αξιολογούμενων προς τις βέλτιστες πρακτικές. Αναμένουμε λοιπόν από την Τράπεζα να μεριμνήσει για την ουσιαστική αξιολόγηση,  αφήνοντας πίσω τις κατευθυνόμενες αξιολογήσεις και τα γραφήματα σχήματος καμπάνας που εφάρμοσε καταχρηστικά τα προηγούμενα χρόνια.

 Η αξιολόγηση αποτελεί διαδικασία διασφάλισης και ανάπτυξης της ποιότητας του παραγόμενου έργου ενός οργανισμού. 

Συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και  καταγραφή του έργου του με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, καθώς και με την κριτική  ανάλυση και διαπίστωση υφιστάμενων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με τα πρότυπα,  τους στόχους και την αποστολή του.

Κατά συνέπεια αυτού, η αξιολόγηση του προσωπικού που τον αφορά, αποτελεί πράξη διαπίστωσης εργασιακών συμπεριφορών, ικανοτήτων, ταλέντου, ανάδειξης, προώθησης στην  ιεραρχία και τους ρόλους. Επίσης είναι ένα μέσο παραίνεσης, προτροπής για κάλυψη των αδυναμιών,  επισήμανσης και προβολής των προτύπων, ανάδειξης θεμάτων για εκπαίδευση και συστηματική άσκηση και εντοπισμού δεξιοτήτων που δεν έχουν αναδειχθεί μέχρι σήμερα.

 

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ

Απαιτείται σε κάθε περίπτωση να αυτοαξιολογήσει τον εαυτό του με βάση τα  πεπραγμένα, στηριζόμενος σε γεγονότα και αποδεικτικά στοιχεία και να εκτελέσει την προβλεπόμενη από την διαδικασία ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Είναι κάτι που το επιθυμεί και η ίδια η Τράπεζα αλλά και το προβάλλει. Με την αυτοαξιολόγηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις συζήτησης και τεκμηρίωσης της θέσης του  με βάση τα γεγονότα που βίωσε, έναντι μίας τυχόν κατασκευασμένης ή λανθασμένης ή  άστοχης ή εμπαθούς άποψης των αξιολογητών προς το πρόσωπό του. Η αυτοαξιολόγηση  είναι η βάση για την διαδικασία  επαναξιολόγησής του ή της επιβράβευσής του όταν αυτή δεν του αναγνωρίζεται και σε κάθε περίπτωση θα συμβάλλει καταλυτικά στην ορθή αξιολόγηση του αξιολογούμενου. Τα σχόλιά της είναι ορατά μόνο στον αρμόδιο HR- Line Manager!!!

 

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ:

Πρέπει να λειτουργεί επαγγελματικά, ως αντικειμενικός ηγήτορας που επιθυμεί να δώσει την πρέπουσα αξία και να καθοδηγήσει εποικοδομητικά τους συνεργάτες του. Δεν πρέπει να επηρεάζεται από τυχόν παρόρμησή του και να εστιάζει στην ουσία, στο ήθος και στην  αναζήτηση του τρόπου αναβάθμισης του κύρους της ομάδας του για την επίτευξη καλύτερων  αποτελεσμάτων. Πρέπει να κατανοήσει ότι οι συνεργάτες του είναι αυτοί που του δίνουν την  υπεραξία στο έργο του και τον καταξιώνουν. Επιβάλλεται όταν το αξίζουν να τους αναδεικνύει  και για αυτά που πράγματι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης – εξέλιξης να τους δίνει σαφείς οδηγίες και αιτιολογημένες προτάσεις.                                                                                                               

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ:

  • Οι αξιολογούμενοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να ζητούν από τους αξιολογητές  τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία σε περίπτωση χαμηλής βαθμολογίας και αρνητικών σχολίων και ποτέ να μη βιάζονται να ολοκληρώσουν την διαδικασία με το στημένο πάτημα του κουμπιού “Έλαβα Γνώση”. Αντιθέτως, στα σχόλιά τους πρέπει να αναγράφουν με σαφή  και τεκμηριωμένο τρόπο τις διαφωνίες τους.
  • Αν ο αξιολογούμενος θεωρεί ότι αδικείται από την αξιολόγησή του, απαιτείται να  ζητήσει μέσω του συστήματος, εντός 3 εργάσιμων ημερών, επαναξιολόγηση και με ταυτόχρονη ενημέρωση του  Συλλόγου για την υποστήριξη των θέσεων του.
  • Ειδικά εκείνοι οι συνάδελφοι που η τελική τους βαθμολογία καταλήξει σε βαθμό - χαρακτηρισμό “ΒΕΛΤΙΩΝΟΜΑΙ”, πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο  προκειμένου να υποστηριχθούν στο αίτημα επαναξιολόγησής τους από το Υπηρεσιακό  Συμβούλιο, εντός 5 εργάσιμων ημερών.
  • Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην διαδικασία FEEDBACK", καθώς λειτουργεί ως  μεθοδολογία διαρκούς ελέγχου προόδου του αξιολογούμενου και μπορεί να τον παγιδεύσει σε προκατασκευασμένη σε βάρος του αξιολόγηση. 
  • Στην πράξη η διαδικασία αυτή δεσμεύει τον αξιολογούμενο ως μόνιμα  υπόλογο χωρίς όμως να του δίνεται από κανέναν η  σχετική “συνταγή” και τα μέσα για το πώς ο Αξιολογητής του θα τον “χρίσει”  επιτυχημένο.  

 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

  • Ποια είναι η υπεραξία που προσέδωσε στον οργανισμό μας η υιοθέτηση των version του Αξιοποιώ αλλά και ο κορμός του από τότε που καθιερώθηκε; Αυτό που βλέπουμε είναι να ξοδεύονται πόροι, σε ανθρωποώρες και χρήματα, χωρίς να δίνεται καμία ουσιαστική απάντηση για τα οφέλη από την εφαρμογή του. 
  • Ποια είναι η κατά μέσο όρο ανατροφοδότηση από την κάθε ετήσια αξιολόγηση; “Ω ναι, μυστικό του κράτους και αυτό”.
  • Έχει διερευνηθεί και διαπιστωθεί το  μέγεθος της “υπερβολής” του αξιολογητή (είτε προς τα πάνω - είτε προς τα κάτω) και πως αυτή θα εξορθολογίζεται;  Κι εδώ μη ρωτάτε τέτοια «στενάχωρα»  πράγματα.
  • Τα σχόλια των αξιολογούμενων τα διαβάζει κανείς; Και αν ναι, ποια η αντίδραση της Τράπεζας, πως ομαδοποιούνται και ποιες είναι οι δράσεις για την ουσιαστική βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης; 
  • Ποια τα συμπεράσματα και τα εποικοδομητικά μηνύματα που αντλούνται από την υλοποίηση της αξιολόγησης καθώς και από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια όπου διαπιστώνεται πλήθος παρατυπιών στην αξιολόγηση των εργαζομένων;

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι.

Ο Σύλλογός μας βρίσκεται πάντα δίπλα σας, εξαντλώντας κάθε θεμιτό μέσο που θα διασφαλίζει την ορθότητα και κυρίως την δίκαια εφαρμογή της διαδικασίας, αναζητώντας πάντα τα θετικά στοιχεία για τα αναδείξει, αλλά και τα κακώς κείμενα προκειμένου να τα καταγγείλει.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Τράπεζα έχει διδαχθεί από τα προβλήματα και τις ελλείψεις του παρελθόντος και θα λάβει επιτέλους τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν οι αστοχίες και οι λανθασμένες επιλογές της που οδηγούν στην απαξίωση του συστήματος αξιολόγησης. Τα οφέλη του συστήματος αξιολόγησης θα τα δούμε, μόνο αν η Τράπεζα πετύχει να πείσει τους εργαζόμενους ότι στην πράξη είναι ένα εργαλείο εξέλιξης και προόδου τους. Έτσι, θα πάψει να αντιμετωπίζεται από αξιολογητές και αξιολογούμενους ως αγγαρεία, ως ένα αναγκαίο κακό που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, μόνο και μόνο για να συμπληρώσει λίγες γραμμές κειμένου στα φυλλάδια οικονομικών αποτελεσμάτων και ενημέρωσης των επενδυτών. 

Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι φέτος η αξιολόγηση της απόδοσης δεν θα αποτελέσει μια βαρετή και απλά τυπική διαδικασία, η οποία θα ξεπέσει περαιτέρω στη συνείδηση των εργαζομένων με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

 

                     Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥ, Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ

 

                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                 Ο Πρόεδρος                                          Η Γεν. Γραμματέας

 

            Θ. Χαραλαμπόπουλος                                    Μ. Φεστερίδου

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

 

Επικοινωνία Tηλ: 210.92.47.000 Fax: 210.92.00.247 Βολταίρου 4, Αθήνα 11745

Read more: https://www.itsys.gr/pliktrologio-laptop-lenovo-thinkpad-x200-x200s-x201-42t3638-42t3671-42t3704-42t3737-kod-40539us-html
Copyright © itsys.gr
Επικοινωνία Tηλ: 210.92.47.000 Fax: 210.92.00.247 Βολταίρου 4, Αθήνα 11745

Read more: https://www.itsys.gr/pliktrologio-laptop-lenovo-thinkpad-x200-x200s-x201-42t3638-42t3671-42t3704-42t3737-kod-40539us-html
Copyright © itsys.gr
Επικοινωνία Tηλ: 210.92.47.000 Fax: 210.92.00.247 Βολταίρου 4, Αθήνα 11745

Read more: https://www.itsys.gr/pliktrologio-laptop-lenovo-thinkpad-x200-x200s-x201-42t3638-42t3671-42t3704-42t3737-kod-40539us-html
Copyright © itsys.gr

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No11

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No10

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No9

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No8

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No7

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No6

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No5

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No4

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No3

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No2

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No1

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1, Τ.Κ. 106 79
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 3614363, 210 3614319 (4 γραμμές)
FAX: 210 3613047, 210 3614270
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 55, Τ.Κ. 54631
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX: 2310243843
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Άμεση Επικοινωνία

E-mail:
Θέμα:
Μήνυμα: