Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019
A+ R A-

Αθήνα 26/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 38

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Συναδέλφισσες,Συνάδελφοι,


Στις 25 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας εκπροσώπων του Συλλόγου με την Γ.Δ.Α.Δ. Στη συνάντηση παρέστησαν η κα Αναστασία Πασχάλη Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου - Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ο κ. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων - Υγείας και Ασφάλειας, ο Θεόδωρος Χαραλαμπόπουλος Πρόεδρος του Συλλόγου και η Μαρία Φεστερίδου Γενική Γραμματέας του Συλλόγου.
Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα και έγιναν αποδεκτά τα εξής :


1) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ :

Το ωράριο λειτουργίας των Τραπεζών όπως ισχύει μέσα από τις Σ.Σ.Ε. της ΟΤΟΕ πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Εφόσον υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη για επιπλέον εργασία θα πρέπει να δηλώνεται και να αποζημιώνονται όλοι οι εργαζόμενοι όπως ο νόμος ορίζει. Οι βάρδιες, όπου απαιτούνται, θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης του επικεφαλής με το προσωπικό της μονάδας,  με οικειοθελή ένταξη του προσωπικού σε αυτές. Έγινε  σαφές ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ορίζονται αυθαίρετα από τους επικεφαλής των μονάδων και σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες ώστε να μη διαταράσσεται η οικογενειακή ισορροπία  του προσωπικού.

Περιστατικά που ξεφεύγουν από το πλαίσιο του νόμου πρέπει να καταγγέλλονται ώστε να αντιμετωπίζονται κατάλληλα.


2) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

Η ανησυχία του προσωπικού για το μέλλον της Τράπεζας και της εξασφάλισης της εργασίας του είναι έκδηλη και την εκφράζει  σε κάθε επικοινωνία. Η αβεβαιότητα και η ανησυχία του  επιδεινώνεται όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει  διαχωρισμός του σε  «διαφορετικών ταχυτήτων προσωπικό». Είναι προφανές ότι για το συμφέρον του οργανισμού πρέπει να εκλείψουν τέτοιοι διαχωρισμοί.
Η  Τράπεζα μας δήλωσε ότι , εδώ και ενάμιση χρόνο,  πραγματοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού ώστε να προετοιμαστεί καταλλήλως για τις  επερχόμενες τεχνολογικές εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο.  Όλοι οι εργαζόμενοι είναι μέρος αυτού αποτελώντας την επόμενη μέρα για την τράπεζα. 

3) OUTSOURCING ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ  FPS – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ CFC:

Λόγω  συνεχούς αξιοποίησης ενοικιαζόμενου προσωπικού (ADECCO)  καθώς και δανεικών υπαλλήλων από θυγατρικές της Τράπεζας (Business Exchanges) για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, προτάθηκε για άλλη μια φορά η ένταξή τους στο κύριο προσωπικό της Τράπεζας.
Η Τράπεζα  δήλωσε ότι, η πιστοποιημένη FPS δραστηριοποιείται σε έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους  τομείς της οικονομίας με προοπτικές εξέλιξης στο άμεσο μέλλον. Για το προσωπικό της Τράπεζας που έχει ενταχθεί σε αυτή με δανειστική σύμβαση θα ισχύσει ό,τι είχε συμφωνηθεί και τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον δεν υπάρχουν διαφορετικά επιχειρηματικά πλάνα.
Ζητήσαμε από την Τράπεζα να επανεξετάσει το προσωπικό που έχει μετακινήσει στο CFC ώστε να το αξιοποιήσει καταλλήλως σε καταστήματα και υπηρεσίες που απασχολούν προσωπικό με  υπερωρίες είτε αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ενίσχυση τους με ενοικιαζόμενο προσωπικό είτε σε outsourcing μέρους των εργασιών τους.

4) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ &  ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ):

Δυστυχώς η ασφυκτική πίεση για την επίτευξη υπέρμετρων στόχων εξακολουθεί να υφίσταται και  σε συνδυασμό με υποτιμητικές/απαξιωτικές συμπεριφορές συγκεκριμένων στελεχών έχει οδηγήσει σε διαπιστωμένα προβλήματα υγείας και ψυχικής ηρεμίας συναδέλφων μας. Τονίσαμε ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την υγεία του προσωπικού και ευελπιστούμε ότι, προς το συμφέρον του Οργανισμού μας,  εγκαίρως η Διοίκηση της Τράπεζας θα επιλύσει το πρόβλημα, ακόμα και με την απομάκρυνση αυτών που  εδώ και καιρό κατ’ εξακολούθηση παρεκτρέπονται ασυστόλως.  
Η Τράπεζα μας διαβεβαίωσε ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, η στοχοθεσία είναι σε επίπεδο ομάδας/μονάδας και τη  διαχειρίζεται ο επικεφαλής της σε συνεργασία με τα στελέχη της μονάδας ευθύνης του αξιοποιώντας  τα με τον πλέον κατάλληλο τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι ομαδικοί στόχοι.

5) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Ζητήσαμε από τη Γ.Δ.Α.Δ., και αυτή δεσμεύθηκε, να μεριμνήσει για την άμεση αποκατάσταση χρονιζουσών μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ του προσωπικού, όπου επί πολλά έτη  παραμένουν καθηλωμένοι σε χαμηλά μισθολογικά επίπεδα. Επίσης, να φροντίσει ώστε να χορηγούνται σε όλους τους  εργαζόμενους οι προβλεπόμενες  για το grade τους παροχές.

Θέσαμε  το διαχρονικό αίτημα μας για την επαναφορά των διατακτικών σίτισης (στα 50 ευρώ τον μήνα) στους εργαζόμενους τουλάχιστο μέχρι το Διευθυντή Καταστήματος/Υπηρεσίας είτε με κριτήρια μισθού ώστε να στηριχθούν οικονομικά οι χαμηλόμισθοι συνάδελφοι. Η Γ.Δ.Α.Δ. δήλωσε ότι θα το εξετάσει και θα επανέλθει.


6) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

Δυστυχώς και φέτος οι αξιολογήσεις προόδου για το προηγούμενο έτος δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, παρότι στον Οργανισμό Υπηρεσίας αναφέρεται ρητά ότι  αυτές ολοκληρώνονται …. ‘κατά τους δύο πρώτους μήνες του ημερολογιακού έτους … ‘, ούτε υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το ποσοστό ολοκλήρωσής της.

Τονίσαμε για μία ακόμη φορά, και έγινε δεκτό και από την Γ.Δ.Α.Δ.,  ότι οι κανόνες  αξιολόγησης και οι σχετικές οδηγίες της Τράπεζας πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολο τους από όλους τους αξιολογητές και οι επικεφαλής των μονάδων έχουν την ευθύνη της ορθής εφαρμογής τους.

Τυχόν παρεκκλίσεις και αυτόβουλες ενέργειες αξιολογητών που αδικούν τους αξιολογούμενους  πρέπει να αναφέρονται εγκαίρως στους προϊσταμένους τους εντός των προβλεπόμενων, από τον Οργανισμό Υπηρεσίας, χρονικών ορίων και σε περίπτωση τελικής διαφωνίας να προσφεύγουν  στο  Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

 

Συναδέλφισες, Συνάδελφοι,

Κατά την προηγούμενη συνάντησή μας υπήρξε κοινή διαπίστωση ότι, η διαμόρφωση ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος πέρα από την αύξηση της απόδοσης του εργαζόμενου συνεισφέρει επιπλέον στην βελτίωση της εικόνας του εργοδότη.

Εμείς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς κάθε κατεύθυνση  ώστε συνεχώς να βελτιώνεται το εργασιακό περιβάλλον στην Τράπεζα μας συμβάλλοντας  στην επαγγελματική και κοινωνική ανάδειξη των εργαζομένων σε αυτή.

O Σύλλογός μας  παρακολουθεί στενά την υλοποίηση δράσεων που θα βελτιώσουν το εργασιακό  περιβάλλον στην Τράπεζα  και όπου κρίνει απαραίτητο θα παρεμβαίνει άμεσα για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων και το συμφέρον των μελών του.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥ Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ

                                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Ο Πρόεδρος                                                         Η Γεν. Γραμματέας

 

                           

  Θ. Χαραλαμπόπουλος                                                       Μ. Φεστερίδου

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1, Τ.Κ. 106 79
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 3614363, 210 3614319 (4 γραμμές)
FAX: 210 3613047, 210 3614270
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ανοιχτά εώς 18:00 Κάθε Πέμπτη

ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 55, Τ.Κ. 54631
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX: 2310243843
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Άμεση Επικοινωνία

E-mail:
Θέμα:
Μήνυμα: