Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
A+ R A-

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε.ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2018

 

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΡΑΑΠΟ ΤΗΝ ΟΤΟΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

 Η ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2016-2018)

 (Αναλυτικά όσα προβλέπονται στη Κλαδική Σ.Σ.Ε.)

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Σήμερα υπογράφτηκε το πλαίσιο της συμφωνίας που είχε ολοκληρωθεί την περασμένη Τετάρτη και είχε εγκριθεί από το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ με μεγάλη πλειοψηφία.

Η νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ που διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα, το εισόδημα και την απασχόληση των τραπεζοϋπαλλήλων, θεσμοθετεί νέο κλαδικό πρόγραμμα υγείας και πρόνοιας για όλους και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βελτιώσεις σε πολλά θέματα στο μέλλον, είναι πλέον γεγονός.

Ένα γεγονός που υπογραμμίζει με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο τη σημασία της κατοχύρωσης του θεσμού της Κλαδικής Σ.Σ.Ε., την επίτευξη συνθηκών ασφάλειας και προοπτικής για τους εργαζόμενους στις Τράπεζες, που αποτελεί όρο ύπαρξης του συνδικαλιστικού κινήματος και, ταυτόχρονα, όρο λειτουργίας της Δημοκρατίας με πολιτική και κοινωνική αξία.

Ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων για- μια ακόμα φορά και μάλιστα στην πιο δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας και την ελληνική κοινωνία, δίνει μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας με μια τριετή Σ.Σ.Ε. ευρύτερης συνδικαλιστικής, πολιτικής και κοινωνικής σημασίας.

Η ΟΤΟΕ, απέδειξε στην πράξη ότι ξέρει και μπορεί να αξιοποιεί σε κάθε περίσταση τις δυνατότητες που υπάρχουν και να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους στις Τράπεζες.

Ένα αποτέλεσμα που νομίζουμε ότι θα κριθεί θετικά, όχι μόνο από το περιεχόμενο της κλαδικής συλλογικής σύμβασης αλλά και από την σημασία που έχει η σύμβαση αυτή στη σημερινή συγκυρία.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η νέα Κλαδική ΣΣΕ που υπέγραψε σήμερα η ΟΤΟΕ με τις τράπεζες και που υπογράφεται για πρώτη φορά και από εκπροσώπους Συνεταιριστικών Τραπεζών στις οποίες λειτουργούν Σύλλογοι που ανήκουν στη δύναμη της ΟΤΟΕ, καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου κατοχυρώνονται βασικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Με τη σύμβαση αυτή διασφαλίζεται στα σημερινά επίπεδα το εισόδημα των τραπεζοϋπαλλήλων, στα πλαίσια του θεσμού του Ενιαίου Μισθολογίου και προστατεύεται η Απασχόληση με διαβεβαίωση βούλησης και των Τραπεζών για την αποτροπή απολύσεων ενώ, παράλληλα, αντιμετωπίζονται θέματα οικογενειακών αναγκών, κατοχυρώνονται παροχές πρόνοιας και ρυθμίζονται με ευνοϊκούς όρους τα Στεγαστικά Δάνεια των συναδέλφων μας, με στόχο την ανακούφισή τους και την βελτίωση των εισοδηματικών αναγκών διαβίωσης.

Ακόμα, ξεκινάει η διαδικασία μεταξύ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – ΟΤΟΕ (σε τεχνικό επίπεδο) στη κατεύθυνση δημιουργίας κλαδικού συμπληρωματικού προγράμματος υγείας και πρόνοιας για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους στα πλαίσια υλοποίησης ενός μεγάλου στόχου με ιδιαίτερη θεσμική αξία, στον οποίο ομόθυμα συμφώνησαν και οι δύο πλευρές.

Τέλος, εκδηλώνεται έμπρακτα και κατοχυρώνεται η φροντίδα και η ιδιαίτερη οφειλόμενη μεταχείριση για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), ενώ με την ακροτελεύτια διάταξη της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. κατοχυρώνονται όλες οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις.

 

1.   Εισόδημα (Μισθολογικά θέματα)

Α) Ο θεσμός του Ενιαίου Μισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων επαναβεβαιώνεται και οι βασικοί μισθοί των κλιμακίων και τα επιδόματα που αφορούν όλους τους εργαζόμενους στις Τράπεζες δεν μειώνονται και παραμένουν ως έχουν.

Β) Το τρίτο τρίμηνο του 2018, οι βασικοί μισθοί του Ενιαίου Μισθολογίου των τραπεζοϋπαλλήλων θα επανεξετασθούν, αφού ληφθούν υπόψη οι επιδόσεις των τραπεζών και η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.  Στόχος μας είναι η βελτίωση του εισοδήματος με την κάλυψη παλαιότερων απωλειών.

 

2.   Απασχόληση (Προστασία της εργασίας – αποτροπή απολύσεων)

Όπως και στην κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών του 2013, που επιβεβαιώθηκε στην πράξη, επαναλαμβάνεται με τον ίδιο σαφή τρόπο η βούληση των τραπεζών και της ΟΤΟΕ να προστατεύσουν την απασχόληση στον κλάδο με ευνόητο στόχο την αποτροπή απολύσεων και μάλιστα σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο που ορίζεται από τα προγράμματα αναδιάρθρωσης και τις δεσμεύσεις των τραπεζών.

 

3.   Στεγαστικά Δάνεια

Συμφωνήθηκε να συνεχίσουν να ισχύουν οι ρυθμίσεις της προηγούμενης ΣΣΕ που έληξαν 31-12-15 και αφορούσαν στο μειωμένο σταθερό επιτόκιο (από 3% σε 2%) και τον χρόνο αποπληρωμής (από 35 έτη σε 40 έτη) για τα δάνεια Α’ Κατοικίας.

Επιπλέον, για πρώτη φορά πετύχαμε οι Τράπεζες να ικανοποιούν τα αιτήματα ευνοϊκότερης ρύθμισης των στεγαστικών δανείων των τραπεζοϋπαλλήλων με λύσεις τύπου «split», οι οποίες εξασφαλίζουν σημαντικά μειωμένες τοκοχρεωλυτικές δόσεις και κατά συνέπεια καλύτερες εισοδηματικές συνθήκες διαβίωσης στους τραπεζοϋπαλλήλους δανειολήπτες.

 

4.   Προστασία της Οικογένειας

Α) Η σωρευτική χορήγηση του μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα των παιδιών σε έναν από τους δύο γονείς, έγγαμους, άγαμους, θετούς ή ανάδοχους, θα χορηγείται στους εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση της άδειας αυτής. Θα εξαιρούνται μόνον οι περιπτώσεις που θα συντρέχουν σοβαροί λόγοι υπηρεσιακών αναγκών, τους οποίους θα πρέπει να αιτιολογούν οι αρμόδιες υπηρεσίες των τραπεζών.

Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Β) Η ισχύουσα από την κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 1988 άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών, που είχε καθοριστεί σε έξι (6) ημέρες μετ’ αποδοχών για όλα τα τέκνα της οικογένειας, αυξάνεται κατά δύο (2) ακόμα ημέρες για κάθε τέκνο επιπλέον του πρώτου και επεκτείνεται από την ηλικία των 16 ετών των παιδιών που ίσχυε μέχρι σήμερα μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο), δηλαδή μέχρι 18 ετών.

 

5.   Παροχές Πρόνοιας

Α) Η παροχή για βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπως ισχύει, συνεχίζει να καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και για το νηπιαγωγείο, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων της Α’ Δημοτικού.

Β) Οι παροχές παιδικής μέριμνας από τις τράπεζες που χορηγούνται όπως και για τις κατασκηνώσεις και τον τοκετό συνεχίζουν να καταβάλλονται, με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, χωρίς καμία μεταβολή.

 

6.   Κλαδικό συμπληρωματικό πρόγραμμα Υγείας και Πρόνοιας

Η ΟΤΟΕ και οι Τράπεζες συμφώνησαν να προχωρήσουν στη δημιουργία Κλαδικού συμπληρωματικού προγράμματος Υγείας και Πρόνοιας για τους τραπεζοϋπαλλήλους, με στόχο την πληρέστερη και ποιοτικότερη παροχή αυτών των υπηρεσιών στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους.

Για το σκοπό αυτό, θα συγκροτηθεί ειδική ομάδα από εξειδικευμένα μέλη (τέσσερα (4) από την κάθε πλευρά), προκειμένου να μελετήσουν τη δυνατότητα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας, που αποτελεί στις μέρες μας όχι μόνο επίτευγμα θεσμικής αξίας, αλλά και ορόσημο κοινωνικής προσφοράς και ευαισθησίας, που οφείλεται όχι μόνο στην ΟΤΟΕ, αλλά και στην άμεση και θετική ανταπόκριση και των Τραπεζών.

Τα αποτελέσματα των εργασιών της παραπάνω ομάδας θα ολοκληρωθούν εντός 3 μηνών από την συγκρότησή της (αμέσως μετά την υπογραφή της Σ.Σ.Ε.) και στη συνέχεια θα προχωρήσουν ανάλογα οι σχετικές διαδικασίες.

 

7.   Ρυθμίσεις για εργαζόμενους, γονείς ή συζύγους ΑΜΕΑ

Η διάθεση αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας των δύο πλευρών, που αποτυπώνονται στις ειδικές ρυθμίσεις για τα Άτομα Με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) αποτελεί ποιοτικό δείγμα πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης, που χαρακτηρίζει αυτήν την κλαδική σύμβαση και την κάνει να ξεχωρίζει ιδιαίτερα.

Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν:

1. Τη μείωση του ωραρίου κατά μία ώρα την ημέρα,  χωρίς μείωση των αποδοχών των εργαζόμενων (ΑΜΕΑ).  Η δυνατότητα τοποθέτησης τους σε χώρο - περιοχή εργασίας πλησίον της κατοικίας των εργαζόμενων αυτών θα εξετάζεται κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών και της καταλληλότητας των συνθηκών εργασίας:

Οι παραπάνω ρυθμίσεις αφορούν εργαζόμενους:

  • με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω
  • που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ή παιδιά τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω,
  • που έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί ο εργαζόμενος.

 

2. Στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, είτε από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης, χορηγείται ειδική άδεια, διάρκειας 12 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος με αποδοχές, εφάπαξ ή τμηματικά, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα.

3. Στον υπάλληλο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, καθώς και στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα τέκνου με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία άνω του 67%, ή στον έχοντα σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί ο εργαζόμενος, χορηγείται ειδική άδεια, διάρκειας 10 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος με αποδοχές, εφάπαξ ή τμηματικά, έπειτα από αίτησή του.

4. Οι άδειες που προβλέπονται για ΑΜΕΑ στις αντίστοιχες παραγράφους της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. χορηγούνται μετά την εξάντληση της κανονικής άδειας του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους και δεν μεταφέρονται, ολικά ή μερικά σε επόμενο έτος.

8.   Τελικές Διατάξεις (κατοχύρωση κατακτήσεων)

 

 Τέλος το πλαίσιο της κλαδικής ΣΣΕ με τις Τράπεζες για την τριετία 2016-2018 ολοκληρώνεται με τις τελικές διατάξεις που προβλέπουν ότι, όλες οι προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις του κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο και αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά με τις διατάξεις της παρούσας, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές.

Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές, που έχουν θεσπισθεί με διατάξεις νόμων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και για τους τραπεζοϋπαλλήλους με διατάξεις Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Κανονισμών, Οργανισμών Προσωπικού Τραπεζών, Πρακτικών Συμφωνίας, Αποφάσεων Διοικητικών Συμβουλίων και Πράξεων Διοικήσεών τους ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό των Τραπεζών.

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η ΟΤΟΕ έχοντας επίγνωση του ρόλου της και της ιστορικής της αποστολής ως συνδικαλιστική οργάνωση στον πιο ευαίσθητο τομέα της οικονομίας και στην πιο κρίσιμη περίοδο για τη χώρα και την ελληνική κοινωνία, έκανε το καθήκον της.

Αυτό, όμως, δε σημαίνει εφησυχασμό, ούτε αδράνεια για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η νέα κλαδική σύμβαση της ΟΤΟΕ με τις Τράπεζες ήταν ο δικός μας δρόμος.

Έχουμε χρέος όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά, να βάλουμε τη δική μας σφραγίδα στο παρόν και στο μέλλον που μας αφορά όλους.

 

 

 

   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ                ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

 

Επικοινωνία Tηλ: 210.92.47.000 Fax: 210.92.00.247 Βολταίρου 4, Αθήνα 11745

Read more: https://www.itsys.gr/pliktrologio-laptop-lenovo-thinkpad-x200-x200s-x201-42t3638-42t3671-42t3704-42t3737-kod-40539us-html
Copyright © itsys.gr
Επικοινωνία Tηλ: 210.92.47.000 Fax: 210.92.00.247 Βολταίρου 4, Αθήνα 11745

Read more: https://www.itsys.gr/pliktrologio-laptop-lenovo-thinkpad-x200-x200s-x201-42t3638-42t3671-42t3704-42t3737-kod-40539us-html
Copyright © itsys.gr
Επικοινωνία Tηλ: 210.92.47.000 Fax: 210.92.00.247 Βολταίρου 4, Αθήνα 11745

Read more: https://www.itsys.gr/pliktrologio-laptop-lenovo-thinkpad-x200-x200s-x201-42t3638-42t3671-42t3704-42t3737-kod-40539us-html
Copyright © itsys.gr

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No11

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No10

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No9

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No8

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No7

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No6

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No5

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No4

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No3

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No2

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No1

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1, Τ.Κ. 106 79
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 3614363, 210 3614319 (4 γραμμές)
FAX: 210 3613047, 210 3614270
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 55, Τ.Κ. 54631
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX: 2310243843
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Άμεση Επικοινωνία

E-mail:
Θέμα:
Μήνυμα: