Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
A+ R A-

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 55

Δεν είναι οι θέσεις που αναδεικνύουν τους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι που αναδεικνύουν τις θέσεις.

Νικολό Μακιαβέλι Ιταλός πολιτικός φιλόσοφος  (1469-1527)

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι.

Η αξιολόγηση της απόδοσης είναι διαδικασία διασφάλισης και ανάπτυξης της ποιότητας του παραγόμενου έργου ενός οργανισμού. 

Συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου του με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, καθώς και με την κριτική ανάλυση και διαπίστωση υφιστάμενων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με τα πρότυπα, τους στόχους και την αποστολή του. 

Κατά συνέπεια αυτού, η αξιολόγηση του προσωπικού που τον αφορά, αποτελεί πράξη διαπίστωσης εργασιακών συμπεριφορών, ικανοτήτων, ταλέντου, ανάδειξης, προώθησης στην ιεραρχία και τους ρόλους ή αντιστοίχως παραίνεσης, προτροπής για κάλυψη των αδυναμιών, επισήμανσης και προβολής των προτύπων, ευκαιρία για εκπαίδευση, συστηματική άσκηση και εντοπισμός δεξιοτήτων που δεν έχουν αναδειχθεί μέχρι σήμερα.

Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί  απαξίωση, διαπόμπευση ή τιμωρία των αξιολογούμενων.

Για μια ακόμη χρονιά βρισκόμαστε "προ των πυλών" της διαδικασίας (πιθανόν σε κάποιες μονάδες να ξεκίνησε ήδη) που πέρασε από αρκετές μεταλλάξεις μέχρι να σταθεροποιηθεί τουλάχιστον για τα πρόσφατα χρόνια.

Προφανώς και απαιτούμε την αμερόληπτη - αντικειμενική προσέγγιση των αξιολογητών, την ακέραιη - εποικοδομητική καταγραφή των σχολίων και παρατηρήσεων τους, προκειμένου να επηρεάσουν θετικά και να βελτιώσουν την επαγγελματική συμπεριφορά των αξιολογούμενων προς τις βέλτιστες πρακτικές.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που υπάρχει εξαιρετική απόδοση υφισταμένου την οποία αναγνωρίζει και εκφράζει ο προϊστάμενός του (και αξιολογητής Α) αλλά όταν έρθει η ώρα "της αλήθειας" και παρά το γεγονός ότι ο αξιολογητής Α έχει την πρόθεση να υλοποιήσει την πεποίθησή του και να βαθμολογήσει ψηλά τον εργαζόμενο, έρχεται ο διευθυντής τους (και αξιολογητής Β ή ακόμα και ο Γ) και υποδεικνύει την βαθμολογία που πρέπει να λάβει ο εργαζόμενος, καθώς το σκεπτικό του είναι διαφορετικό "στην μοιρασιά" των λίγων και καλών βαθμολογιών της ομάδας του, καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό της τράπεζας... "δεν μπορεί να είναι όλοι καλοί"!!! Αλλά κατά τα άλλα φροντίσαμε να ορίσουμε την προκατασκευασμένη συνήθως βαθμολογία ως βάση για τη διανομή bonus, παροχών και ανέλιξης.

Αλήθεια, έγινε ποτέ έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι όλες οι "καλές" ή οι "κακές" βαθμολογίες είναι και δίκαιες; 

Μήπως επαναλαμβάνονται κακώς κείμενα με χειραγωγημένες διαδικασίες; 

Μπορεί να εγγυηθεί επιτέλους το HR το αδιάβλητο των διαδικασιών;

Άρα λοιπόν από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι όλα μπορούν να ανατραπούν.

Πρέπει λοιπόν ο καθένας από τους συναδέλφους να συγκεντρώνει και κρατάει τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν την καλή του απόδοση σύμφωνα με τα ζητούμενα της αξιολόγησης και να τα παραθέτει σε ανάλογα περιστατικά που ουσιαστικά τον αδικούν.

Εάν ο/η ίδιος/ίδια ολιγωρήσει, είναι εξαιρετικά δύσκολο ένας τρίτος (όποιος και να είναι) που θα τον ακούσει, να μπορέσει να του το αναγνωρίσει (πιθανόν και να μην θέλει λόγω οδηγίας άνωθεν).

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ
Απαιτείται σε κάθε περίπτωση να αυτοαξιολογήσει αντικειμενικά τον εαυτό του με βάση τα πεπραγμένα, στηριζόμενος σε γεγονότα και αποδεικτικά στοιχεία. ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ στην εφαρμογή του "Αξιοποιώ". Είναι κάτι που το επιθυμεί και η ίδια η τράπεζα και το προβάλλει. Με την αυτοαξιολόγηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις συζήτησης και τεκμηρίωσης της θέσης του με βάση τα γεγονότα που βίωσε, έναντι μίας τυχόν κατασκευασμένης ή λανθασμένης ή άστοχης ή εμπαθούς άποψης προς το πρόσωπό του. 

Είναι η βάση της διαδικασίας επαναξιολόγησής του ή της επιβράβευσής του όταν αυτή δεν του αναγνωρίζεται και σε κάθε περίπτωση θα συμβάλλει καταλυτικά στην ορθή αξιολόγησή του.

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ
Πρέπει να λειτουργεί ως αντικειμενικός ηγήτορας που επιθυμεί να δώσει την πρέπουσα αξία και να καθοδηγήσει εποικοδομητικά τους συνεργάτες του. Δεν πρέπει να επηρεάζεται από τυχόν παρόρμησή του ή από άστοχα περιστατικά αλλά να εστιάζει στην ουσία, στο ήθος και στην αναζήτηση του τρόπου αναβάθμισης του κύρους της ομάδας του για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. 

Πρέπει να κατανοήσει ότι οι συνεργάτες του είναι αυτοί που δίνουν την υπεραξία στο έργο του και τον καταξιώνουν. 

Επιβάλλεται όταν το αξίζουν να τους αναδεικνύει και γι αυτά που πράγματι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης – εξέλιξης να τους δίνει σαφείς οδηγίες και αιτιολογημένες προτάσεις.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Επειδή όμως δυστυχώς κάποιοι αξιολογητές δεν το κατανοούν, όσα και να γραφούν, τους προειδοποιούμε ότι θα εξαντλήσουμε κάθε θεμιτό μέσο για να προβάλουμε και αναδείξουμε τα κάθε λογής κακώς πεπραγμένα τους. Δεν θα δεχθούμε να αντιμετωπίζουν τη διαδικασία ως τυπική και επιφανειακή, με αδιαφορία στην ορθή εφαρμογή της.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αξιολόγηση των συναδέλφων που απουσιάζουν συστηματικά από τον χώρο του γραφείου λόγω συνθηκών τηλεργασίας. Η προσφορά της εργασίας τους από τοποθεσία διαφορετική από την έδρα της επιχειρηματικής μονάδας που ανήκουν δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν συνεισφέρουν όσο και οι υπόλοιποι, όταν μάλιστα οι προϊστάμενοι τους απασχολούν και πέραν του ωραρίου τους άνευ πρόσθετης αμοιβής.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ:

Οι αξιολογούμενοι πρέπει σε κάθε περίπτωση να ζητούν από τους αξιολογητές τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία σε περίπτωση καταλογισμών και αρνητικών σχολίων ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ να ολοκληρώσουν την διαδικασία με μια απλή αποδοχή του "Έλαβα Γνώση". Αντιθέτως, στα σχόλιά τους πρέπει να αναγράφουν με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο τις διαφωνίες τους.

Αν ο αξιολογούμενος θεωρεί ότι αδικείται από την αξιολόγησή του, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να ζητήσει εντός 3 εργάσιμων ημερών επαναξιολόγηση με ταυτόχρονη ενημέρωση και του Συλλόγου.

  • Ειδικά εκείνοι οι συνάδελφοι που η τελική τους βαθμολογία καταλήξει σε χαρακτηρισμό "ΒΕΛΤΙΩΝΟΜΑΙ", ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΣΕ να επικοινωνήσουν με το Σύλλογο προκειμένου να υποστηριχθούν στο αίτημα επαναξιολόγησής τους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, εντός 5 εργάσιμων ημερών.
  • Η συνέντευξη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!
    Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην διαδικασία "FEEDBACK", καθώς λειτουργεί ως μεθοδολογία διαρκούς ελέγχου προόδου του αξιολογούμενου και μπορεί να τον παγιδεύσει σε προκατασκευασμένη αξιολόγηση. Κατά την άποψή μας η διαδικασία αυτή δεσμεύει τον αξιολογούμενο ως μόνιμα υπόλογο της πορείας προς την επιτυχία, αλλά χωρίς όμως να του δίνεται από κανέναν η σχετική "συνταγή" και τα μέσα για το πώς θα "χριστεί" επιτυχημένος.


Συναδέλφισσες,  Συνάδελφοι.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μετά από τόσα χρόνια επισημάνσεων και παραινέσεων μας, οι αξιολογητές πλέον θα έχουν ωριμάσει και κανένας αξιολογούμενος δε θα βρεθεί στη θέση να αναζητήσει τα δίκαιά του μέσω της διαδικασίας επαναξιολόγησης. Ελπίζουμε επίσης ότι η διαδικασία θα αναδείξει μόνο θετικές διαστάσεις όσον αφορά στην λειτουργία της και ότι κάποιοι ματαιόδοξοι αξιολογητές, επιτέλους θα ανοίξουν τα μάτια τους στον ρεαλισμό, βοηθώντας τον Οργανισμό να σχηματίσει την πραγματική εικόνα της αξιολόγησης, ώστε και με τις κατάλληλες προσαρμογές να αξιοποιήσει σωστά το υπάρχον προσωπικό για την επίτευξη των επιχειρηματικών του σχεδίων.

 
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥ, Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ.

 

                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          Ο Πρόεδρος                                    Η Γεν. Γραμματέας

                             

    Θ. Χαραλαμπόπουλος                                 Μ. Φεστερίδου

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

 

Επικοινωνία Tηλ: 210.92.47.000 Fax: 210.92.00.247 Βολταίρου 4, Αθήνα 11745

Read more: https://www.itsys.gr/pliktrologio-laptop-lenovo-thinkpad-x200-x200s-x201-42t3638-42t3671-42t3704-42t3737-kod-40539us-html
Copyright © itsys.gr
Επικοινωνία Tηλ: 210.92.47.000 Fax: 210.92.00.247 Βολταίρου 4, Αθήνα 11745

Read more: https://www.itsys.gr/pliktrologio-laptop-lenovo-thinkpad-x200-x200s-x201-42t3638-42t3671-42t3704-42t3737-kod-40539us-html
Copyright © itsys.gr
Επικοινωνία Tηλ: 210.92.47.000 Fax: 210.92.00.247 Βολταίρου 4, Αθήνα 11745

Read more: https://www.itsys.gr/pliktrologio-laptop-lenovo-thinkpad-x200-x200s-x201-42t3638-42t3671-42t3704-42t3737-kod-40539us-html
Copyright © itsys.gr

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No11

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No10

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No9

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No8

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No7

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No6

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No5

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No4

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No3

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No2

ΕΝΩΤΙΚΑ ΝΕΑ No1

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1, Τ.Κ. 106 79
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 3614363, 210 3614319 (4 γραμμές)
FAX: 210 3613047, 210 3614270
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 55, Τ.Κ. 54631
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX: 2310243843
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Άμεση Επικοινωνία

E-mail:
Θέμα:
Μήνυμα: