Αθήνα, 3 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 19

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

H έναρξη υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2022  ξεκίνησε, για τα έμμεσα μέλη ηλικίας 6 έως 16 ετών. 
Οι  αιτήσεις συμμετοχής  θα αφορούν στις ακόλουθες  κατασκηνωτικές περιόδους, για τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα: 

       (1η έως 5η αφορούν στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης)  καθώς και 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν έχουν δικαίωμα της παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2022.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέχρι την  9/6/2022, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr  κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης με τους κωδικούς του TAXIS και τα μέλη μας μπορούν να επιλέξουν μέχρι 5 κατασκηνώσεις με σειρά προτεραιότητας. 
Λόγω της μείωσης των προσφερόμενων από τις κατασκηνώσεις θέσεων, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν με βάση το ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΑΑΔΕ.
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμα την Δευτέρα 13/6/2022 οπότε όσοι έχουν υποβάλει αίτηση θα λάβουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει με τις οδηγίες για την εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή, η οποία πρέπει να υπογραφεί  και να παραδοθεί κατά την άφιξη  στην κατασκήνωση.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2022-2024, σε περίπτωση που καμία από τις επιλογές δεν γίνει δεκτή στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ, η Τράπεζα οφείλει να αναλάβει την κάλυψη εξόδων κατασκήνωσης μέχρι του ποσού των €724 για κάθε παιδί. Προσοχή: για να τύχετε αποζημίωσης από την Τράπεζα θα πρέπει να έχετε αιτηθεί και εννοείται απορριφθεί και από τις 5 επιλογές, άρα δεν μπορεί να ισχύσει για περιοχές της επαρχίας που υπάρχουν λιγότερες των 5 επιλογών. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στην πρόσφατη ανακοίνωση Νο 17/5/2022 του HR.

Στο site του e-ΕΦΚΑ https://www.efka.gov.gr/el/aiteseis-kataskenoseon-2022 υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες και λίστα των κατασκηνώσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

(Επιλογή Ταμείου: ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠΤΠΓΑΕ)

 

                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο   

         Ο Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

Θ. Χαραλαμπόπουλος                                    Μ. Φεστερίδου