Αθήνα, 21 Ιουλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 95

                                          ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ EUROBANK

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στις 9 Ιουνίου 2021, ενημέρωσε η Διοίκηση το προσωπικό της Τράπεζας με την Ανακοίνωση Νο 2 για την έναρξη των διαδικασιών ίδρυσης Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) σε αντικατάσταση του υφιστάμενου συνταξιοδοτικού προγράμματος και του ομαδικού προγράμματος ιατροφαρμακευτικών παροχών που απολαμβάνουμε μέσω Eurolife, με τη σύναψη ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης 3ετους διάρκειας.

Ακολούθησε λεπτομερής οδηγός 21 ερωταπαντήσεων από το Ανθρώπινο Δυναμικό αναφορικά με το καθεστώς των ΤΕΑ, τον τρόπο μετάβασης των υφιστάμενων παροχών, την απόδοση των συσσωρευμένων χρημάτων, τη διοίκηση του ΤΕΑ, το αφορολόγητο που το διέπει, καθώς και κάποια ενδεικτικά παραδείγματα. Τα κύρια σημεία προσοχής κατά τη γνώμη μας είναι:

     α. 58 ετών με 2 έτη ασφάλισης στο ΤΕΑ

     β. 54 ετών με 5 έτη ασφάλισης

     γ. ανεξαρτήτου ηλικίας με 15 έτη ασφάλισης

α. Το 100% του τμήματος του Λογαριασμού που προκύπτει από τη συσσώρευση (τυχόν) εργατικών    εισφορών                  

β. Ποσοστό του λογαριασμού που προκύπτει από εργοδοτικές εισφορές σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα     

             Έτη ασφάλισης στο Ταμείο           % Ποσοστό

              3 συμπληρωμένα έτη                          50%

              4 συμπληρωμένα έτη                          75%

              5 συμπληρωμένα έτη                        100%

     Η καταβολή θα γίνει με τη συμπλήρωση μίας από τις πιο πάνω προϋποθέσεις  (πχ 54 έτη με 5 έτη    ασφάλισης)

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Αναμένουμε σε πρώτη φάση την τελική μορφή του Καταστατικού του Ταμείου μετά την σχετική έγκριση από τις εποπτικές Αρχές αλλά και την εφαρμογή στην πράξη του εγχειρήματος.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι πρώτος ο Σύλλογός μας, κατά το έτος 2014, έθεσε θέμα ΤΕΑ στο χώρο της Eurobank, όταν έγινε προσπάθεια αποχώρησης από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Το ζητούμενο όμως από την ίδρυση του Ταμείου είναι να ωφεληθούν οι εργαζόμενοι στον Όμιλο στο μέγιστο βαθμό και αυτό αποτελεί πάγιο και κύριο στόχο του Συλλόγου μας. Συνεπώς οι όποιες παρεμβάσεις μας ήταν, είναι και θα είναι ουσιαστικές και όχι για το θεαθήναι.

Εν κατακλείδι θα παρακολουθούμε τη λειτουργία του Ταμείου στενά, καθώς ο ορθός τρόπος διοίκησης και εκπροσώπησης των συμφερόντων των εργαζόμενων αποτελεί παράγοντα επιτυχίας του έργου του.

Για έγκυρη και ουσιαστική πληροφόρηση να επικοινωνείτε με το Σύλλογο. Στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε σύντομα.

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥ, Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ.

                Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Ο Πρόεδρος              Η Γεν. Γραμματέας

Θ. Χαραλαμπόπουλος            Μ. Φεστερίδου