Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019
A+ R A-

Αθήνα 21 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 41

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Στις 20 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου μας Θεόδωρου Χαραλαμπόπουλου Προέδρου, Μαρίας Φεστερίδου Γενικής Γραμματέως και Ιωάννη Τσαντίκου Αντιπροέδρου με τους εκπροσώπους της Διοίκησης κ.κ. Φωκίωνα Καραβία Διευθύνοντα Σύμβουλο, Αναστασία Πασχάλη Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου - Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και Παναγιώτη Σωτηρόπουλο Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων - Υγείας και Ασφάλειας, όπου αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θέματα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ

Το 2018 υπήρξε αναμφίβολα μια θετική χρονιά για τον όμιλο, με κύριες αγορές της Κύπρου και της Βουλγαρίας, καθώς επέτυχε τους στόχους που είχε θέσει και αναμένεται να αποτυπωθεί με κέρδη.  Το θετικό της  Ελλάδας είναι η αύξηση καταθέσεων.

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η στρατηγική  κίνηση εταιρικού μετασχηματισμού με απορρόφηση της Grivalia έρχεται σε μια δύσκολη χρονική στιγμή ενισχύοντας σημαντικά την κεφαλαιακή βάση, δημιουργώντας έναν ισχυρό όμιλο.

Η υφιστάμενη Eurobank θα παραμείνει μια εταιρεία «κέλυφος» στην οποία θα λογιστικοποιηθούν τα δάνεια σε καθυστέρηση (€ 7 δις) ώστε να δοθούν προς διαχείριση στην FPS.

Η δημιουργία μιας Νέας Eurobank, απαλλαγμένης από το βάρος των δανείων σε καθυστέρηση, θα συνοδευτεί με την μεταφορά όλων των υπαρχόντων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Σε αυτή θα μεταφερθεί και το σύνολο του προσωπικού με όλα τα κεκτημένα δικαιώματα του, με διατήρηση του Οργανισμού Υπηρεσίας και των εργασιακών σχέσεων χωρίς να απαιτηθεί  η υπογραφή νέων συμβάσεων εργασίας. Με τον αποχωρισμό των κόκκινων δανείων και την απορρόφηση της Grivalia,  η Νέα Eurobank θα αναπτυχθεί  επιχειρηματικά και θα ισχυροποιηθούν  οι θέσεις εργασίας σε αυτή. Επίσης, οι εργαζόμενοι της Grivalia δεν θα επηρεαστούν από την εξέλιξη αυτή.

Η FPS θα αναλάβει την πλήρη διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου, με βάθος τουλάχιστον 10ετίας. Θα απαιτηθεί  στελέχωση από προσωπικό και διοίκηση που ασχολούνται με τα δάνεια σε καθυστέρηση, έχοντας ως στόχο την άμεση μείωση των προβληματικών δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό ως το 2021, από το 39% του χαρτοφυλακίου που είναι σήμερα. Επίσης,  ποσοστό τουλάχιστον του 51% της FPS θα περάσει σε στρατηγικό επενδυτή (σχετικού με το αντικείμενο) αποσκοπώντας σε έσοδα στον όμιλο τουλάχιστον € 300 εκατομμυρίων. Η επαγγελματική προοπτική  όσων ενταχθούν στην FPS προβλέπεται ικανοποιητική. Μένει να διευκρινιστεί ο τρόπος ένταξης τους σε αυτή και η επιλογή της Διοίκησης θα τεθεί σε διαβούλευση με τους Συλλόγους. Η κατ’ αρχήν άποψη μας είναι, ότι η εδώ και χρόνια εφαρμοσμένη λύση των δανειστικών συμβάσεων προσωπικού μπορεί να αποτελέσει  οδηγό της σχετικής διαβούλευσης.

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Η ψηφιακή εξέλιξη στο χώρο των τραπεζών απαιτεί την άμεση εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε αυτό να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά στο νέο μοντέλο που δημιουργεί η Τράπεζα. Η Δ.Α.Δ. έχει προγραμματίσει την κατάρτιση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης. Η επέλαση της ψηφιοποίησης θα αλλάζει τον τρόπο εργασίας στο χώρο μας επιβάλλοντας την τεχνητή νοημοσύνη,  αυξάνοντας την αυτοματοποίηση και περιορίζοντας τον ανθρώπινο παράγοντα που όμως θα συνεχίσει να  παραμένει  απαραίτητος.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ζητήσαμε τη δημοσιοποίηση των κανόνων, διαδικασιών προαγωγής αλλά και την κλίμακα επαγγελματικής εξέλιξης του προσωπικού. Θα πρέπει να επικρατεί διαφάνεια και αξιοκρατία. Οι ανισότητες πρέπει να διευθετηθούν εδώ και τώρα ώστε να ‘ξεκολλήσουν’ εργαζόμενοι από τη χρόνια στασιμότητα. Η διοίκηση δεσμεύτηκε να εξετάσει τα θέματα.

ΔΑΝΕΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για άλλη μια φορά θέσαμε το πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας  ένταξης των, επί πολλά έτη, δανεικών εργαζόμενων (Adecco, Business Exchanges, κλπ Θυγατρικών) στην Τράπεζα, στο μόνιμο προσωπικό της γιατί εκτελούν τραπεζικές εργασίες καλύπτοντας πάγιες ανάγκες με λιγότερες παροχές. Μετά την ένταξή τους θα πρέπει να εκλείψει οριστικά το φαινόμενο αυτό.

ΠΑΡΑΤΥΠΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Δ.Α.Δ. για τον επόμενο χρόνο θα πρέπει να ελέγξει  πιο αποτελεσματικά και να εξαλείψει τις παράτυπες, αντιεπαγγελματικές και ενίοτε  προσβλητικές συμπεριφορές ορισμένων στελεχών, που εποπτεύουν την επίτευξη υπέρμετρων στόχων στους χώρους ευθύνης τους.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκε το φαινόμενο άτακτων μετακινήσεων προσωπικού από πλεονασματικές μονάδες του δικτύου καταστημάτων σε άλλες ελλειμματικές χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση των πραγματικών προβλημάτων των μετακινούμενων και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς γραπτή εντολή!!!  Η Δ.Α.Δ. συνεργάζεται με τα ανώτερα στελέχη του δικτύου στις μετακινήσεις. Τα κενά σε αρκετές περιπτώσεις απαιτούν άμεση συμπλήρωση αλλά θα φροντίσει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε εργαζόμενου, τηρώντας και τις διαδικασίες που προβλέπονται. Δηλώσαμε ότι σε κάθε περίπτωση η Τράπεζα πρέπει να τηρεί τον  Οργανισμό και την  εργατική νομοθεσία.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για άλλη μια φορά ζητήσαμε από τη Διοίκηση να εξετάσει τη δυνατότητα χορήγησης bonus αναγνωρίζοντας και έμπρακτα τη συμβολή του συνόλου του προσωπικού στα θετικά αποτελέσματα. Το πάγιο αίτημά μας για επαναφορά των διατακτικών σίτισης τέθηκε ξανά.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ο Σύλλογος μας πρότεινε τη δημιουργία του θεσμού  Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων και στον Όμιλο Eurobank, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ν.4052/12. Η Διοίκηση δεσμεύτηκε να διερευνήσει  τις δυνατότητες εφαρμογής  του και να επανέλθει σχετικώς.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Η διαδικασία συγχώνευσης της Grivalia από την Eurobank και ο γενικότερος εταιρικός μετασχηματισμός του ομίλου  έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί σταδιακά εντός του 2019, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές. Καλούμε τα μέλη μας να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία μαζί μας και να μην λαμβάνουν υπόψη τους φήμες, ανακρίβειες ή υποσχέσεις που διάφοροι «λεζάντες» διαδίδουν ανεύθυνα  αποπροσανατολίζοντας τους εργαζόμενους.

Ο Σύλλογος με την υπευθυνότητα και αξιοπιστία που πάντα τον διακρίνει, έχει αποδείξει ότι μπορεί και δίνει λύσεις σε προβλήματα που απασχολούν το προσωπικό, βελτιώνοντας την καθημερινότητά του.

Το ΔΣ του Συλλόγου εύχεται από καρδιάς στα μέλη του και τις οικογένειές τους χαρούμενα Χριστούγεννα, ευτυχισμένη η Νέα Χρονιά, με υγεία, αγάπη, δημιουργία, ενότητα, χαμόγελα, πρόοδο και ευημερία.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥ Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

           Ο Πρόεδρος                                                               Η Γεν. Γραμματέας

  Θ. Χαραλαμπόπουλος                                                       Μ. Φεστερίδου

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1, Τ.Κ. 106 79
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 3614363, 210 3614319 (4 γραμμές)
FAX: 210 3613047, 210 3614270
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ανοιχτά εώς 18:00 Κάθε Πέμπτη

ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 55, Τ.Κ. 54631
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX: 2310243843
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Άμεση Επικοινωνία

E-mail:
Θέμα:
Μήνυμα: